WOŚ-III-AC-7041-4-1246/07

Do: Zarząd Dróg Miejskich

Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w odpowiedzi na pismo ZDM/5512/DTBR/295/2006 uprzejmie informuje, że parametry techniczne zagospodarowanie terenu przyległego do pasa drogowego oraz nasilenie ruchu nie pozwalają na wyznaczenie kontrapasów dla rowerów na jezdniach ulic: Nałkowskiej, Staffa, Kleczewskiej i Płatniczej.

Ww. ulice posiadają wąskie jezdnie i chodniki (ul. Kleczewska na odcinku od ul. Kasprowicza do ul. Żeromskiego - chodniki szerokości ok. 1 m, ul. Płatnicza na odcinku od ul. Kasprowicza do ul. Żeromskiego nie posiada w ogóle chodników) oraz charakteryzują się brakiem wydzielonych miejsc postojowych i zwarta zabudowa domków jednorodzinnych z licznymi wjazdami na posesje. Parkujące, po obydwu stronach ulic, pojazdy w znaczny sposób zwężają pas jezdny. Dodatkowo, po jezdni odbywa się ruch pieszy. W związku z tym, na wniosek mieszkańców, konieczne było podjecie działań poprawiających bezpieczeństwo użytkowników dróg. Wprowadzono min. jednokierunkowy ruch pojazdów.

Typy nawierzchni ścieżek rowerowych, wybudowanych przez Dzielnice Bielany, są zgodne z wymaganymi przez Zarząd Dróg Miejskich. W obecnej chwili wymiana, będącej w dobrym stanie technicznym kostki na nawierzchnie asfaltowa, jest nieuzasadniona i nieekonomiczna.

Mirosława Włodek
Naczelnik Wydziału

22 lutego 2007 r.

Starsze wiadomości - w kronice.