Informacje ogólne

Odcinek Gierdziejewskiego - Traktorzystów.

Droga powiatowa klasy "Z", dawna droga wewnętrzna ZM "Ursus". Obecnie ruch samochodowy średnio intensywny, ale ze względu na drastyczne przewymiarowanie jezdni zdarza się, że kierowcy rozwijają tu duże prędkości, nawet rzędu 100 km/h.

Ruch rowerowy obecnie niewielki, brak większych źródeł i celów podróży. Potencjalnie może tędy prowadzić trasa z Gołąbek w kierunku centrum miasta (przedłużenie ścieżki w ul. Czerwona Droga).

Proponowane rozwiązanie to wydzielenie z jezdni poboczy lub pasów dla rowerów. Tam, gdzie brak chodnika, pobocze mogłoby służyć również pieszym. Podczas modernizacji ulicy albo przy okazji innych inwestycji wybrane odcinki pobocza mogłyby zostać przebudowane na wydzielone jednokierunkowe drogi dla rowerów.

Zdjęcia

Skrzyżowanie ul. Posag 7 Panien z ul. Gierdziejewskiego, widok w kierunku wschodnim (ul. Posag 7 Panien). Jezdnia o szerokości ok. 14 m. Proponowane wyznaczenie szerokiego azylu na przejściu dla pieszych, nawet 4,5 m, by ułatwić pieszym przekraczanie ulicy, a jednocześnie wyhamować samochody dojeżdżające do skrzyżowania.

Dalej proponowane wyznaczenie z jezdni poboczy lub pasów dla rowerów o szerokości 2,0-2,5 m. Po północnej stronie (na zdjęciu lewej) występuje pewien popyt na miejsca parkingowe. Ze względu na szerokość jezdni można swobodnie wyznaczyć jednostronny pas postojowy parkowania równoległego (jezdnia 2x3,5m + pasy dla rowerów 2x2m + pas postojowy 2m + rezerwa 1m). Do rozważenia: czy lepiej zlokalizować pas postojowy za pasem dla rowerów, czy pomiędzy pasem dla rowerów a jezdnią.

W okolicach przystanku ZTM Posag 7 Panien jezdnia "zwęża się" do ok. 10-11 m (dokładna szerokość do sprawdzenia). Od tego miejsca proponowane pobocza o szerokości 1,5-2,0 m. Ruch autobusowy jest na tyle znikomy (1-2 autobusy na godzinę) że nie warto inwestować w specjalne rozwiązania w rejonie przystanków.

Zakręt szosy - tutaj ul. Posag 7 Panien przechodzi w ul. Szamoty. Po lewej (za słupem) wejście do przejazdu pod torami kolejowymi.

Przejazd pod torami na północnej głowicy przystanku PKP Ursus Północny, połączenie z Dzielnicą Włochy dla jadących od osiedla Gołąbki. Wskazane uporządkowanie, obniżenie krawężnika przy zjeździe na jezdnię oraz wprowadzenie wygrodzenia antysamochodowego.

Przejazd pod torami na południowej głowicy przystanku PKP Ursus Północny, połączenie z Dzielnicą Włochy dla jadących od placu Czerwca 1976 r. Wskazane uporządkowanie, wyrównanie nawierzchni, obniżenie krawężnika przy zjeździe na jezdnię oraz oznakowanie odblaskową farbą wygrodzenia antysamochodowego.

Uwaga: na całej długości ul. Szamoty rozkradzione zostały kratki zakrywające studzienki kanalizacyjne. Ze względu na odludność okolicy istnieje ryzyko, że proceder będzie się powtarzał.

Starsze wiadomości - w kronice.