Krajobraz z południowych Kaszub.

Starsze wiadomości - w kronice.