Z każdym wypowiadanym kłamstwem nos ministra Krystka rośnie i rośnie...

Starsze wiadomości - w kronice.