Leśny dukt jest wystarczająco szeroki, żeby minąć się z rowerzystą lub wyprzedzić pieszego, i zazwyczaj dość twardy. Zazwyczaj – ponieważ droga czasem jest nieprzejezdna. Zima i wiosenne roztopy lub deszczowa aura oznaczają konieczność rezygnacji z tego wariantu.

Starsze wiadomości - w kronice.