Kolejowy tunel średnicowy.

Starsze wiadomości - w kronice.