Po przygnębiających wieściach na temat schodów łączących przystanek Warszawa Ochota z ulicą Towarową [zobacz >>>], drążyliśmy temat dalej, prosząc o zajęcie stanowiska przez Urząd Transportu Kolejowego i spółkę-matkę PKP S.A.