Zawsze można bardzo wygodnie przesiąść się z jednej linii kolei naziemnej do drugiej, bo perony są przypisane do danej linii kolejowej jadącej w określonym kierunku. Na zdjęciu wejście na jeden z peronów Kyoto.